tam ly mang thai

Thai nhi theo tuần
Thai nhi tuần 31

Thai nhi tuần 31

Bây giờ thì có muốn thì bạn cũng không tránh được sự thật rằng bạn đang mang thai. Cảm giác  đau nhức chỗ này chỗ…