dat ten cho be

Thai nhi theo tuần
Thai nhi tuần 21

Thai nhi tuần 21

Trong ba tháng giữa thai kỳ, bạn thường có những giấc mơ kỳ lạ hoặc rất sống động về những ngày sắp đến. Bạn có…