Mang thai

Mang thai
Thai nhi tuần 22

Thai nhi tuần 22

Nếu bạn nhìn mình trong gương vào tuần này, bạn có thể nhận thấy mình tròn trịa hơn. Ở tuần thứ 22, mông, đùi, bụng…